Ons glas is altijd half vol!

Good vibes @ Heijmans


Heijmans Infra is gekend voor een flexibele aanpak en een duidelijke communicatie naar elke betrokkene van het project. Het kan niet anders dan dat de pers dit oppikt. Enkele opmerkelijke krantenartikels zetten de positieve instelling en de professionaliteit van Heijmans duidelijk in de kijker.

Lees meer...


Collector Sint-Joris-Weert

Heijmans en Aquafin lossen een jarenlang probleem vlot op

Het natuurreservaat De Doode Bemde is een geliefd wandelparadijs ten zuiden van Leuven. Toch belandt het afvalwater van 650 huishoudens uit Sint-Joris-Weert daar in de Leigracht. Met de aanleg van een nieuw rioleringssysteem zorgt Heijmans Infra voor schoon water in het natuurgebied.

Lees meer...


Afdeling in de kijker: Calculatie

Voor Heijmans Infra zijn alle schakels in de ketting even essentieel. Een bedrijf roteert op de expertise van verschillende disciplines en elk van deze onderdelen zijn belangrijk voor groei en continuïteit. Daarom werpen we graag een blik op één van onze afdelingen.

Calculatie
Kris Van Cleemputte, Calculator, Heijmans Infra

We spreken met Kris Van Cleemputte, calculator bij Heijmans Infra.

 

Met hoeveel personen werken jullie op de afdeling en hoe zijn de taken verdeeld?
Ze telt 13 koppen, het team dat instaat voor de calculatie. Ze opereert zowel vanuit Schelle als vanuit Bilzen en heeft 3 administratieve medewerkers, 6 calculators en 4 inkopers.

Hoe heten de verschillende opdrachtgevers waar calculaties voor moeten gebeuren en hoe verschillen de documenten/ berekeningen van elkaar?
In hoofdzaak werken we voor verschillende openbare besturen, waaronder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), Aquafin, Farys, Infrax en diverse steden en gemeenten. De studiebureau’s waar Heijmans mee samenwerkt baseren zich bij het opstellen van hun dossiers op richtlijnen die staan vermeld op het “Standaardbestek 250”, aka dé bijbel voor wegenbouwers.
Lees meer...



Heijmans Infra en Van den Berg blijven sterkhouders binnen de groep Heijmans

Afgelopen donderdag publiceerde de Heijmans groep haar jaarresultaten over gans 2015. In lijn met de slechte halfjaarcijfers, waarover wij hebben bericht in onze vorige nieuwsbrief, heeft de Heijmans groep weliswaar nog steeds een negatief resultaat gerapporteerd, maar geeft zij tegelijk ook aan dat er een verbetering zichtbaar is in de tweede jaarhelft van 2016 en dat zij een positief operationeel resultaat verwacht voor 2016. Bovendien werden ook alle bankconvenanten gerespecteerd en zijn de kredietfaciliteiten van de groep Heijmans verlengd tot half 2018.

De Belgische infra bedrijven (Heijmans Infra en Van den Berg) waren, eens te meer, de sterkhouders in de groep. Beide onderdelen behaalden in 2015 gezamenlijk een goed operationeel resultaat van 7 miljoen € op een omzet van 116 miljoen €. Dit betekent een operationele marge van bijna 7%. Voor de groep Heijmans 'dragen de activiteiten in België (net zoals in Duitsland) solide bij aan het resultaat'.
Meer info: http://heijmans.nl/nl/nieuws/jaarcijfers-2015/